Projekt: coop MDD

Sastanak partnerskog odbora i radionice partnera, Velika Polana

  • 08/01/2018

U općini Velika Polana, Slovenija u periodu 20.-22. 11. održan  je sastanak partnerskog odbora i radionice partnera u sklopu realizacije projekta  coop MDD. Pregledu izvještaja prve godine provedbe projekta nazočio je i Gustav Csomor (Zajedničko tajništvo DTP-a), te dao komentare na izvještaj i smjernice za daljnju realizaciju projekta. Drugi dan radionice donio je intezivni rad na daljem razvoju prekograničnog programa suradnje i oblikovanju ciljeva suradnje za područja  upravljanje vodama, šumarstvo, lovstvo, zaštita prirode, ali i  na daljnjoj razradi dokumenta o zajedničkim elementima Riječnih škola i i njihovom didaktičkom okviru. Svaki od partnera je prezentirao je svoja iskustva i dosadašnji edukativni rad sa posjetiteljima svojih zaštićenih područja. Nakon toga, partneri su posjetili  Copek Mill – buduću lokaciju Riječne škole u Velikoj Polani i mjesnu zadrugu Pomelaj, gdje su vidjeli  proizvodnju lokalnih specijaliteta i tradicijski zanatski rad. Posljednji dan radionice bio je usmjeren na razvoj Prekograničnog plana suradnje, uz raspravu partnera  o  ciljevima suradnje u upravljanju područjem planiranog Prekogranićnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Trening projektnih partnera u Novom Sadu

  • 08/01/2018

Članovi projektnog tima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, sudjelovali su na treningu projektnih partnera sa temom boljeg uključivanja lokalnih dionika u aplikaciju Prekograničnog programa upravljanja (suradnje) partnerskih zemalja u  Novm Sadu  26.-28.09. Prvi i treći dan treninga  partneri  su analizirali ključne dionike s ciljem usuglašavanja i pronalaženja modaliteta na koji način provoditi dijalog kako bi se spriječilo eskaliranje sukoba onih koji zagovaraju i onih koji osporavaju potrebu zaštite prirode. Jedan od ključnih preduvjeta za uspjeh u zaštiti prirode je stalan dijalog i komunikacija sa brojnim zainteresiranim stranama. Kroz treninge i okrugle stolove partneri su naučili na koji način prezentirati dionicima vrijednost i značaj područja, te na koji način svojim aktivnostima pridonijeti u očuvanju vrijednosti područja. Kao doprinos boljem razumijevanju i uspostavljanju boljeg odnosa s dionicima, partneri će izraditi lokalne akcijske planove, te postaviti mrežu Riječnih škola. Riječne škole su zajednička projektna aktivnost svih partnera u projektu coop MDD (mreža škola u prirodi duž budućeg zaštićenog područja UNESCO Rezervata Biosfere Mura-Drava-Dunav). Drugi dan treninga, sudionici su posjetili Posebni rezervat prirode “Karađorđevo”, dio Rezervata biosfere Bačko Podunavlje.

Proslava 5. godišnjice proglašenja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i Dana „Europske Amazone“

  • 14/07/2017

U mađarskom mjestu Letenye, 12. srpnja održano je međunarodno obilježavanje 5. godišnjice proglašenja prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i Dana „Europske Amazone“ u sklopu realizacije projekta PrekograničnI program upravljanja planiranim penta-lateralnim UNESCO Rezervatom biosfere „Mura-Drava-Dunav“, akronim: coop MDD, na kojem su sudjelovali i predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, kao projektni partner.

Big Jump i 5. godišnjica Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

  • 10/07/2017

Jučer je na Križnici 4. puta održana ekološka akcija za očuvanje rijeka Big Jump i obilježena 5. godišnjica proglašenja prekograničnog RB Mura-Drava-Dunav pod zaštitom UNESCO-a.

Studijsko putovanje partnera u Rezervat biosfere  Elbe u Njemačkoj

  • 06/07/2017

Partneri  na projektu „coop MDD” posjetili su u periodu 29.05.-02.06. Rezervat biosfere na rijeci Elbi u Njemačkoj, kako bi se upoznali s primjerima dobre prakse upravljanja i uključivanjem lokalnog stanovništva u upravljanje zaštićenim područjem. Uz brojne radionice, partneri su brodom obišli Rezervat biosfere Mittelelbe, gdje su imali  priliku vidjeti na koji se način provodi revitalizacija rijeke Elbe i njene pritoke, rijeke Havel, te uvidjeti koliko je suradnje potrebno kako bi se i stanovništvo aktivno uključilo u proces revitalizacije rijeke. Nakon obilaska, partneri su raspravljali  o smjernicama za Akcijski plan suradnje, podijeljeni u radne grupe koje su za temu imale upravljanje rijekama, šumarstvo, lovstvo i poljoprivredu u zaštićenim područjima. U nastavku, radne grupe su dale kratak osvrt  o svakom području, nakon čega je svaki partner održao kratku prezentaciju o  planu razvoja koncepta Riječnih škola  u svom području upravljanja. Zadnjeg dana studijskog putovanja, partnerima je predstavljen je koncept prekogranične mreže Riječnih škola, uz raspravu o ciljanim skupinama, povezanosti škola  i zajedničkom djelovanju Riječnih škola, te izradi smjernica za njihov razvoj. U sklopu studijskog putovanja, partneri su posjetili  područje šuma  „Lödderitzer Forst“ i upoznali se sa načinom upravljanja tim šumskim područjem.

Virovitica Nature