Projekt Riverside: Sastanak projektnih partnera

  • 13/04/2022

Jučer, 12. travnja 2022. godine, održan je online sastanak projektnih partnera na prekograničnom projektu Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, HUHR/1901/2.2.1/0122, akronima Riverside.

Online sastanak organizirala je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije kao nositelj projekta, a sudjelovali su svi hrvatski partneri: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, a s mađarske strane Nacionalni park Dunav-Drava i županija Zala.

Na sastanku se raspravljalo o pripremi sadržaja za izradu dokumenta Zajednička politika upravljanja očuvanjem prirode čiji je nositelj izrade Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.

Projekt se financira u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020., ukupne je vrijednosti 954.250,40 eura, od čega je udio Europske unije 85 %, odnosno 811.112,83 eura.

Cilj projekta je unaprijediti suradnju unutar prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content