Projekt: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

  • 08/02/2021

Proteklih mjeseci  intenzivirale su se aktivnosti na provedbi projekta  Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, kojem je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a provodi se na području Republike Hrvatske.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije uključena je za sada u izradu 2 Plana upravljanja – Taložnice Virovitičke šećerane (PU 003) i Regionalni park Mura-Drava (PU 007).

Sve aktivnosti projekta provode se u skladu sa propisanim mjerama Stožera civilne zaštite RH, odnosno putem web platformi.

21.siječnja održana je radionica radne skupine za izradu plana upravljanja Taložnicama Virovitičke šećerane, a 5. veljače 2021. godine radionica za izradu Plana upravljanja područja Regionalnog parka Mura – Drava. Na radionicama su sudjelovali članovi radne skupine iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, kao i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Uprave za zaštitu prirode, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Jedinice za provedbu projekata i vanjskog suradnika tvrtke Particip, a za Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i djelatnici javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije.

Na radionicama su predstavnici Javnih ustanova prezentirali svoja područja koja se nalaze u okviru pojedinog plana upravljanja, napravljena je sumarna analiza popunjenih predložaka analize dionika te dogovorene aktivnosti za daljnji rad.

Projekt Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, odobren u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja SC 6iii2: Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom  mrežom Natura 2000). Implementacija ovog projekta od ključne je važnosti za ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske kao članice EU u području zaštite prirode. Planirano trajanje projekta je do kraja 2022. godine.

Svrha Projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj.

Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj  i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja.

Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,00 kuna, od čega sufinanciranje EU iz Kohezijskog fonda iznosi 158.522.577,50 kuna.

 

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content