Riverside

  • 29/11/2020

1. rujna 2020. godine, započela je provedba prekograničnog projekta Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, HUHR/1901/2.2.1/0122, akronima Riverside. Projekt se financira u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020., ukupne je vrijednosti 954.250,40 eura, od čega je udio Europske unije 85 %, odnosno 811.112,83 eura.

Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Iz Republike Hrvatske još su četiri partnera: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije, a iz Mađarske dva: Nacionalni park Dunav-Drava i Županija Zala.

Do 31. kolovoza 2022. godine predviđena je provedba niza aktivnosti sa zajedničkim ciljem razvoja i zaštite Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Tijekom posljednjih 8 godina ostvareno je izvrsno hrvatsko-mađarsko partnerstvo vezano uz obnavljanja staništa, revitalizacije krajolika, obrazovanje i razvoj eko-turizma. Iznimna vrijednost Natura 2000 vrsta i staništa u ovom je projektu okupila sedam javnih tijela nadležnih za očuvanje prirode u dvije zemlje koji će istraživati određene vrste i staništa, poboljšati njihov ekološki status te predstaviti i promovirati područje Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja ovog značajnog zaštićenog područja.

Prekograničnom suradnjom provest će se zajedničko istraživanje usmjereno na odabrane Natura 2000 vrste poput vretenaca (Odonata), tulara (Trichoptera), vodencvjetokrilaša (Ephemeroptera), kornjaša (Coleoptera), potom rijetkih i ugroženih vrsta vaskularne flore, vodozemaca, sisavaca, riba, gljiva i ptica, od kojih se osobito ističe orao štekavac (Haliaeetus albicilla). Osim za primjenu direktnih mjera zaštite navedenih vrsta i njihovih staništa, rezultati dobiveni istraživanjem uklopit će se u dokument Joint nature Conservation management policy koji se projektom Riverside izrađuje s ciljem što uspješnijeg dugoročnog održivog upravljanja Prekograničnim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content