Održana Početna konferencija projekta Uređenje Turističko-rekreacijskog centra Jezero – Hercegovac – Ružica grad

  • 03/03/2020

U petak, 28. veljače 2020. godine, u Centru za posjetitelje u Orahovici, održana je Početna konferencija projekta Uređenje Turističko-rekreacijskog centra Jezero – Hercegovac – Ružica grad.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., poziva na dostavu projektnih prijedloga “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema”, prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.1.2.03.0002.

Nositelj projekta je Grad Orahovica, a projektni partneri su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije i Turistička zajednica Grada Orahovice.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 81.377.429, 88 kn uz sufinanciranje EU u iznosu od 68.193.647, 92 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 1. listopad 2019. godine do 1. svibanj 2023. godine.

Cilj projekta je povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine.

Početnoj konferenciji prisustvovali su predstavnici partnera – gradonačelnica Orahovice Ana – Marija Petin, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko–podravske županije Tatjana Arnold  Sabo, direktorica Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić, voditeljica Turističke zajednice Grada Orahovice Lana Jurkin, kao i predstavnici Razvojne agencija Virovitičko-podravske županije VIDRA, direktori gradskih poduzeća, djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice na čelu s voditeljicom projekta Irelom Strabić i drugi uvaženi gosti.

Pozdravnim riječima nazočnima se obratila Ana – Marija Petin, gradonačelnica Orahovice te zahvalila Virovitičko-podravskoj županiji na podršci u pripremi projekta, a potom su projektni partneri predstavili aktivnosti koje će projektom realizirati.

U završnom je dijelu konferencije Irela Strabić, voditeljica projekta, nazočnima prezentirala planirane rezultate projekta, među kojima je istaknula nove turističke i edukativne sadržaje. Na lokaciji izletišta Jezero izgradit će se Edukativni centar  za provedbu programa Škola u prirodi, u sklopu kojega će biti odmaralište za djecu na ukupno 4 etaže i 14 bungalova, sportski tereni i dječje igralište. Edukacijom turističkih interpretatora prirode doprinijeti će se i kvalitetnijoj turističkoj usluzi, a provedba ovog projekta doprinijeti će obogaćivanju turističke ponude, ne samo Grada Orahovice, već i cijele Virovitičko-podravske županije.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature