Projekt Integrirano upravljanje rijekom -Drava LIFE – Procjena utjecaja na okoliš

  • 19/12/2019

Dana 17. i 18. prosinca 2019. godine održana je 1. sjednica Povjerenstva za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, a koja se provodi  u sklopu provedbe projekta Drava LIFE.

Sanacija ključnih prirodnih osobina ekosustava rijeke Drave i uspostava novog,  ekološki prihvatljivog, sustava zaštite od poplava, jedna je od ključnih aktivnosti projekta Drava LIFE.  Zahvati obnove provode se na ukupno 6, od planiranih 7 lokacija duž rijeke Drave.

U pratnji predstavnika  Hrvatskih voda, kao nositelja provedbe projekta, te partnerskih institucija među kojima je i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije,  članovi Povjerenstva obišli su 5 lokacija zahvata prvog dana te preostale 2 lokacije drugog dana terenskog obilaska. Po završetku terenskog obilaska, izrađivač Studije utjecaja na okoliš i nositelj zahvata izlaganjem su pobliže upoznali prisutne s  načinima izvedbe, očekivanim utjecajima i ciljevima zahvata na pojedinim lokacijama.

Članovi povjerenstva su primjedbama i prijedlozima, a na temelju terenskih zapažanja i izlaganja, dali očitovanje na Studiju te je donesena odluka o daljnjem tijeku postupka.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content