Projekt EPIcentar Sequoia Slatina: Prezentacija izrađenih specijalističkih elaborata

  • 15/11/2019

Jučer, 14. studenog 2019. godine, u sklopu projekta EPIcentar Sequoia Slatina KK. 06.1.2.02.0037, u prostorijama Informativno edukativnog centra – hostela Dravska priča u Noskovcima, održan je radni sastanak na kojem je  predstavnik tvrtke Arboring j.d.o.o., magistar sveučilišnog studija Arborikulture i urbanog šumarstva, Fran Poštenjak, prezentirao Specijalistički elaborat o kontroli zdravstvenog stanja stabala u parku u Slatini i Specijalistički elaborat o kontroli stabla golemog mamutovca u parku u Slatini. Sastanku su nazočili članovi projektnog tima nositelja projekta Grada Slatine i predstavnici partnera na projektu iz  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Nakon detaljne prezentacije izrađenih elaborata, sudionici radnog sastanka raspravljali su o mogućim slijedećim aktivnostima sa ciljem unaprijeđenja općeg statusa i zdravstvenog stanja golemog mamutovca, kao i ostalih vrijednih primjeraka stabala u parku u Slatini.

Nakon sastanka uslijedio je terenski obilazak staništa mamutovca i područja parka u Slatini.

Podijelite sadržaj
Skip to content