Biking Festival Dravska priča

  • 23/09/2019

U sklopu provedbe projekta Amazon of Europe Bike Trail, koji Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije provodi sa partnerima iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije i Hrvatske, danas 23. rujna 2019. godine organiziran je Biking Festival Dravska priča.

Nakon obilaska sadržaja  Informativno  edukativnog centra – hostela Dravska priča, uz stručno vodstvo djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije,  sudionici  festivala krenuli su na vožnju biciklima dijelom jedne od dionica planirane Amazon of Europe  biciklističke staze kroz Virovitičko-podravsku županiju uz rijeku Dravu, od Noskovaca do kupališta na rijeci Dravi u Sopju.

Tijekom vožnje sudionici festivala zaustavljali su se na mjestima koja su  predviđena za odmor posjetitelja sa direktnim pristupom do rijeke Drave.

Tijekom realizacije ovog projekta, Javna ustanova će izgraditi novo odmorište za bicikliste na području općine Lukač, te dodatno opremiti 4 postojeća odmorišta na predviđenoj ruti. Prepoznatljivom biciklističkom signalizacijom označiti će se cijela ruta, a novim info tablama dodatno prezentirati izuzetna biološka raznolikost područja.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content