Monitoring leptira na području Virovitičko – podravske županije

  • 03/08/2019

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže Virovitičko – podravske županije treću godinu zaredom provode monitoring leptira na lokacijama diljem županije. Leptiri su jedna od najvažnijih indikatorskih vrsta jer se najlakše uoči njihov nestanak ili smanjenje brojnosti populacije. Indikatorske vrste nam ukazuju na sve ekološke promjene koje mogu dovesti do smanjenja brojnosti ili potpunog nestanka vrsta s određenog područja. Važno je što ranije uočiti pad bioraznolikosti jer tada možemo na vrijeme reagirati i pokušati pronaći uzroke i moguća rješenja.

S obzirom na vrijeme aktivnosti, dijelimo ih na danje leptire i noćne leptire. Noćni leptiri su daleko brojniji, a pojedine vrste su aktivne i danju. Prema Crvenoj knjizi danjih leptira, samo 10 % leptira na svijetu pripada danjim leptirima, a svi ostali pripadaju noćnim leptirima. U Hrvatskoj je zabilježeno 197 vrsta danjih leptira. Očuvanje biološke raznolikosti leptira je potreba i obaveza svih nas jer leptiri nisu samo ukras livada. Njihove uloge u ekosustavu su brojne:

– nakon pčela, najvažniji su oprašivači biljaka (pri hranjenju nektarom prenose pelud s jednog cvijeta na drugi)

– gusjenice i leptiri su izvor hrane brojnim predatorima

– na temelju njihove prisutnosti i brojnosti možemo približno ocijeniti stanje i očuvanost okoliša te u duljem         razdoblju pratiti promjene u staništima

– ukras livada

Prema Crvenoj knjizi leptira, jedan od osnovnih razloga gubitka staništa leptira je napuštanje tradicionalnog stočarstva i prestanak košnje livada koje brzo zarastaju. Redovita kosidba ili ispaša travnjaka odgovarajućim brojem stoke, uz povremeno ručno ili mehaničko uklanjanje drvenastih biljaka, najbolji je način očuvanja bioraznolikosti na travnjacima te jedini koji može spriječiti njihovo zarastanje.

 

Dio biološke raznolikosti leptira Virovitičko – podravske županije prikazan je u fotogaleriji

(foto: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije)

 

 

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content