Projekt Tourism 4 All: Održana 4. radionica Stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda

  • 04/07/2019

02. srpnja 2019. godine održana je 4. radionica pod nazivom „Stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda“ u sklopu projekta “Common tourism development of natural and cultural assets of Suhopolje-Noskovačka Dubrava-Zselic Starry Park”, Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. , koju je organizila SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co. u suradnji sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i Virovitičko-podravskom županijom. Radionica je održana u SEFAG Zrt. Zselic Starry Park Observatory, na kojem su sudjelovali osim projektnih partnera (Virovitičko-podravska županija, SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co., Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije) predstavnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Kapošvaru sa studentima i predstavnici Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici iz Virovitice sa studentima.

Na radionici su izloženi rezultati istraživanja turističke potražnje i ponude te kreiranih turističkih paketa za područje županije Šomođi i Zselica (uključujuči i Zselic Starry Park) koje su predstavili studenti Sveučilišta u Kapošvaru i Zita Kiss iz SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co. Izlaganje o izrađenim turističkim paketima s odredištima s područja Virovitičko-podravske županije, sa naglaskom na nova ulaganja u Centar za posjetitelje dvorac Janković i Posjetiteljski centar Dravska priča, ispred Virovitičko-podravske županije kao vodećeg partnera na projektu, sudionicima radionice predstavila je Helena Hegediš, a Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, ispred hrvatskog projektnog partnera. Rezultate istraživanja i kreirane turističke pakete za područje Virovitičko-podravske županije predstavili su Juraj Randelj i studenti Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici iz Virovitice.

Kao zaključak, sudionici radionica uvidjeli su brojne mogućnosti povezivanja turističkih destinacija Virovitičko-podravske županije i županije Šomođi kroz turističke pakete i njihovu promociju na turističkom tržištu.

Sudionici radionice upoznali su se i sa atrakcijama Zselic Starry Park-a.

 

 

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature