Projekt AoE Bike Trail: 2. radionica sa lokalnim dionicima

  • 26/04/2019

Danas, 26. travnja  2019. godine u Informativno edukativnom centru-hostelu Dravska priča, održana je 2.  radionica sa lokalnim dionicima, kao dio projektnih aktivnosti Javne ustanove u provedbi projekta Amazone of Europe Bike Trail, koji se provodi u sklopu Interreg Danube Transnational Programme-a, sa temom  „Biciklistička staza Amazon of Europe Bike Trail na području Virovitičko – podravske županije“

Nazočne je pozdravila  ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo u ime organizatora radionice, a zatim  je predstavila projekt Amazon of Europe Bike Trail, čiji je cilj razviti biciklističku rutu Amazon of Europe kao proizvod održivog turizma u planiranom prekograničnom Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav, a koji će osigurati ravnomjerniju raspodjelu dobrobiti za lokalno stanovništvo, posjetitelje i prirodu na području 5 zemalja.

Planirane  biciklističke rute na području Virovitičko – podravske županije i  svih 5 zemalja koje su uključene  u  projekt (Austrija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Srbija) predstavio je Antun Damjan, viši stručni suradnik za zaštićene dijelove prirode.  Predstavljena je  planirana  infrastrukturna  oprema  koja će biti postavljena uz stazu na području svih 5 zemalja.

Ivan Fućkar, KEKS – klub za ekspedicionizam i sport iz  Virovitice  i Ivan Vrbanić iz biciklističkog kluba BOR Virovitica u svojim su prezentacijama predstavili rad u svojim klubovima, organizaciju humanitarnih akcija i  biciklističkih događaja na području Virovitičko- podravske županije.

Nakon rasprave o predloženim rutama na području Virovitičko-podravske županije, idejnim rješenjima za infrastrukturu i signalizaciju, zaključeno je da su predložene biciklističke rute dobro osmišljene i u skladu sa razvojem rekreativnog biciklizma, predložena infrastruktura odgovara potrebama razvoja cikloturizma, a signalizaciju je potrebno uskladiti sa novim pravilnikom o signalizaciji , koji je u postupku izrade.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content