Projekt coop MDD: Održana 5. radionica sa dionicima u svrhu izrade Akcijskog plana upravljanja zaštićenom vrstom riba (Umbra krameri)

  • 30/03/2019

Dana 29.03. 2019. godine, u prostorijama Informativno edukativnog centra-hostela Dravska priča u Noskovcima,  u sklopu projekta „Prekogranični program upravljanja planiranim  pentalateralnim Rezervatom biosfere Mura-Drava –Dunav“, pod zaštitom UNESCO-a, akronim projekta: coop MDD, održana  je  5.  radionica „Aktivnosti i mjere zaštite vrste i staništa s ciljem poboljšanja statusa – radni sastanak s odabranim dionicima u svrhu izrade akcijskog plana upravljanja vrstom“.

Na radionici su sudjelovali članovi športsko-ribolovnih udruga sa područja Virovitičko-podravske županije, predstavnica Hrvatskih voda, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Županijski kanal“ Dorela Ujević, predstavnik Entomološkog odjela, Gradski muzej Varaždin, Mišel Jelić, prof.dr.sc Mladen Kučinić, PMF, Sveučilište u Zagrebu, doc.dr.sc. Antun Delić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivan Grlica, Prirodoslovno društvo Drava iz Virovitice, članovi  projektnog tima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije te stručnjaci izabranih izvođača ove aktivnosti, BIOTA j.d.o.o i GEONATURA d.o.o., dr.sc. Dušan Jelić  i Matea Jarak.

Nakon uvodne riječi ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjane Arnold Sabo, dr.sc. Dušan Jelić ukratko je   upoznao sudionike radionice sa strogo zaštićenom Natura 2000 vrstom ribe crnka (Umbra krameri) i problemom zaštite ove vrste.

U nastavku radionice, sudionici su podijeljeni u radne grupe koje su razmatrale prijedloge tipa aktivnosti koje bi se provodile u suradnji s lokalnim stanovništvom, posebice članovima ribolovnih udruga, problem invazivnih vrsta, održavanje kanala,  kao i poboljšanje statusa  zaštite strogo zaštićene Natura 2000 vrste ribe crnka (Umbra krameri) na području Virovitičko-podravske županije.

Sada predstoji ugrađivanje svih prikupljenih podataka u završnu verziju prijedloga Akcijskog plana upravljanja strogo zaštićenom Natura 2000 vrstom ribe- crnka (Umbra krameri), koji je prije usvajanja potrebno dostaviti na stručno mišljenje Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature