Monitoring kockavice

  • 25/03/2019

Praćenje stanja očuvanosti (monitoring) prirode tj. vrsta i stanišnih tipova je sastavni dio sustava zaštite prirode. Prikupljanjem podataka o veličini populacije prebrojavanjem jedinki na plohama određenih površina kroz dulji vremenski period dobivamo podatke da li je rasprostranjenost vrste stabilna, opada ili raste. Osim podatka o vrsti i stanišnom tipu obavezno se prikupljaju i podaci o biotičkim ili abiotičkim čimbenicima koji utječu na brojnost i rasprostranjenost vrste ili stanišnog tipa odnosno svim parametrima kojima se opisuje stanje očuvanosti.

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije, ovih dana obavljaju monitoring strogo zaštićene vrste – kockavica ( Fritillaria meleagris L.). Monitoring kockavice je prvi od monitoringa koje Javna ustanova  provodi tokom godine. U Virovitičko – podravskoj županiji, monitoring kockavice se provodi na ukupno 5 trajnih ploha, koje se protežu od naselja Pepelana do naselja Slavonska Pivnica, općina Suhopolje.

Kockavica (Fritillaria meleagris L.) je privlačna zeljasta trajnica koja izgledom podsjeća na tulipan. Ukras je proljetnih livada. Cvjetovi su oblikom i bojom specifični: veliki su i teški zbog čega vise te su crveno-smeđe do purpurno obojeni, sa svjetlijim i tamnijim šarama. Ove šare tvore uzorak šahovnice od čega potječe i hrvatski naziv za ovu vrstu – kockavica. U prirodi se mogu naći i cvjetovi potpuno bijele boje. Počinje cvjetati tek nakon pet do osam godina, a može doživjeti starost od čak 30 i više, godina. Otrovna je, pogotovo za sisavce. Razmnožava se sjemenom i vegetativnim putem (lukovicama). Rasprostranjena je na području središnje, sjeverne i sjeveroistočne Hrvatske, uz nekoliko izoliranih nalazišta s područja Velebita.

Kockavica je uvrštena u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske zbog gubitka vlažnih livada na kojima raste. Strogo je zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode. Staništa kockavice nestaju uslijed zarastanja vlažnih livada ili njihovog isušivanja radi širenja građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta.

 

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature