Kontrolni pregled provedbe LIFE + projekta Old Drava

  • 12/03/2019

07. ožujka 2019. godine, predstavnica Monitoring tima Kontrolnog tijela LIFE+ projekata, Diana Hielman, obavila je nadzor provedenih aktivnosti projekta Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000, akronim projekta: Old Drava, LIFE13NAT/HU/000388, koji se od 01.06. 2014. godine provodi na teritoriju Mađarske i Republike Hrvatske.

Prvo su u posjetiteljskom centru  mađarskog NP Dunav-Drava u Dravaszentes-u prezentirane aktivnosti projektnih partnera provedene od ožujka 2018. godine te je izvršena  kontrola financijskog i knjigovodstvenog dijela projekta kod svih partnera – NP Dunav-Drava, općina Pitomača, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Razvojna agencija Vidra i WWF Mađarska.

Poslijepodne je uslijedio terenski pregled projektnih aktivnosti  na području općine Pitomača, naselje Križnica.  Projektni partneri upoznali su gospođu Hielman sa provedenim aktivnostima uređenja Natura 2000 parka te završenim radovima  na izgradnji pregrade na rukavcu Stara Drava.

Projekt Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000 završiti će 30. travnja 2019. godine, a Završna konferencija projekta održati će se 09. i 10. travnja 2019. godine – 1. dan u Posjetiteljskom centru u Dravaszentes-u (HU), a 2. dan  na području Križnice (HR).

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content