Edukativno predavanje o bijeloj rodi u Osnovnoj školi August Cesarec Špišić Bukovica

  • 23/02/2019

Učenici 2. razreda O.Š. August Cesarec iz Špišić Bukovice sa svojom učiteljicom Anitom Jendrašić provode projekt Bijela roda. Nakon mjeseci rada na projektu i stečenih novih znanja o ovoj zaštićenoj vrsti, u srijedu 20. veljače 2019. godine, svoj projekt su prezentirali svojim prijateljima, učiteljima, ravnateljici škole Marijani Novak Stanić  i zamjenici načelnika općine Saneli Djak.

Na poziv učenika i njihove učiteljice, u provedbu projekta se uključila i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, edukativnim predavanjem o bijeloj rodi koje je održala ravnateljica Javne ustanove Tatjana Arnold Sabo. Osim što su naučili nešto novo o bijeloj rodi i njezinom seobenom putu, prisutnima su prezentirani i rezultati monitoringa bijele rode na području Virovitičko-podravske županije  i općine Špišić Bukovica, a saznali su i kako je nastalo i kako djeluje Oporavilište za bijele rode u sklopu Informativno edukativnog centra Dravska priča u Noskovcima.

Učenici, ponosni što se jedino gnijezdo bijele rode u naselju Špišić Bukovica nalazi na krovu njihove škole, prisutnima su podijelili svoje kreativne radove i letak projekta, predstavili ideju da bijela roda bude maskota škole, te da se na ulazu u školu uredi edukativni kutak na temu bijele rode, te zamolili za podršku u realizaciji te ideje i općinu Špišić Bukovica.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature