Projekt Tourism 4 All – održana 3. radionica na temu Stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda

  • 22/01/2019

Jučer, 21.01.2019. godine, u Informativno edukativnom centru-hostelu Dravska priča , održana je 3. od planirane 4 radionice na temu „Stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda“. Radionica je dio projektnih aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i mađarskog partnera na projektu SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co., u sklopu provedbe projekta Common tourism development of natural and cultural assets of Suhopolje-Noskovačka Dubrava-Zselic Starry Park, odobrenog kroz 1. poziv  programa Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., HUHR/1601/2.1.2/0014.

Postav i sadržaje Centra , studentima i profesorima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici i Sveučilišta iz Kapošvara predstavila je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo.

Projekt obnove dvorca Janković u Suhopolju i ulaganja u dodatne sadržaje namjenjene posjetiteljima, ispred Virovitičko-podravske županije kao vodećeg partnera na projektu, sudionicima radionice  predstavila je Helena Hegediš. Buduće sadržaje i turističku ponudu Kurije Janković prezentirala je voditeljica Kurije Janković, Sanja Sudar, a turističke atrakcije  Zselici Csillag parka promovirala je  Zita Kiss iz SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co, prikazom kratkog promotivnog filma.

Turistički sadržaji, ponuda i atrakcije  koje su imali prilike upoznati, sudionici radionice iskoristili su u zadatku kreiranja zajedničkog turističkog proizvoda.

Slijedi održavanje 4 radionice u Mađarskoj.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature