Započeo projekt  DaRe to Connect – Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt

  • 21/09/2018

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije  partner je na  projektu   DaRe to Connect – Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt, odobrenog kroz Interreg Danube Transnational Programme.

Provođenje projektnih aktivnosti  započelo je u lipnju 2018. godine, a završiti će do kraja svibnja 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.086.654,10 eura,  od čega proračun Javne ustanove iznosi  140.000,00 eura, uz sufinanciranje EU od 85 %.  Vodeći partner u projektu je  bavarski ogranak Udruge za zaštitu okoliša i očuvanje prirode (BUND), a partnerski konzorcij čini  10 partnera i 14 pridruženih partnera iz Njemačke, Austrije, Slovačke, Češke, Rumunjske, Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bugarske.

Primarni cilj projekta “DaRe to Connect” je promicanje provedbe  EU Dunavske strategije  kroz međunarodni  razvoj  Green Belt-a (Zelenog pojasa). Europski Zeleni pojas je vrijedan  ekološki koridor koji se razvio na području nekadašnje Željezne zavjese,  te predstavlja okosnicu paneuropske ekološke mreže i daje značajan doprinos Zelenoj EU infrastrukturi.

Međutim, staništa i značajni krajobrazi u području Zelenog pojasa još uvijek nisu dovoljno povezani, stoga se projektom DaRe to Connect želi  postići bolja povezanost kroz uspostavljanje ekoloških koridora, te održavanje i unapređenje stanja različitih ekosustava i njihovih usluga.

Link: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d2c

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content