Projekt coop MDD – radionice sa članovima športsko-ribolovnih udruga

  • 24/05/2018

 21. i 22. 05.2018. godine, u Noskovcima, Pitomači i Suhopolju, u sklopu projekta „Prekogranični program upravljanja planiranim pentalateralnim Rezervatom biosfere Mura-Drava –Dunav“, akronim projekta: coop MDD, održane su radionice sa članovima športsko-ribolovnih udruga sa područja Virovitičko-podravske županije u svrhu edukacije i prikupljanja informacija o strogo zaštićenoj Natura 2000 vrsti ribe crnka (Umbra crameri ).

  1. 21. i 22. 05.2018. godine, u Noskovcima, Pitomači i Suhopolju, u sklopu projekta „Prekogranični program upravljanja planiranim pentalateralnim Rezervatom biosfere Mura-Drava –Dunav“, akronim projekta: coop MDD, održane su radionice sa članovima športsko-ribolovnih udruga sa područja Virovitičko-podravske županije u svrhu edukacije i prikupljanja informacija o strogo zaštićenoj Natura 2000 vrsti ribe crnka (Umbra crameri ).

Na radionicama su sudjelovali i članovi projektnog tima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije te stručnjaci izabranih izvođača ove aktivnosti  BIOTA j.d.o.o i GEONATURA d.o.o., dr.sc. Dušan Jelić i Matea Jarak.

Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo, prezentirala je projekt coop MDD sudionicima radionica, a dr.sc. Dušan Jelić aktivnost projekta „Izrada Akcijskog plana upravljanja strogo zaštićenom Natura 2000 vrstom ribe- crnka (Umbra crameri)“.

Prezentacijama Važnost vrste i staništa i Uloga lokalnog stanovništva u zaštiti , dr Dušan Jelić  upoznao  je sudionike radionica sa vrstom crnka, tipovima staništa  koja naseljava, trenutnim stanjem europskih i hrvatskih populacija, s naglaskom na populacije koje nalazimo na području Virovitičko-podravske županije kao prostora s najvećim populacijama u Hrvatskoj, pa i u Europi. Prezentaciju je završio s prijedlogom tipa aktivnosti koje bi se provodile u suradnji s lokalnim stanovništvom, posebice članovima ribolovnih udruga.

Sljedeća radionica će biti održana u listopadu.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature