Radionica u HAOP-u

  • 30/03/2018

U prostorijama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu održana je radionica na kojoj su sudjelovali članovi Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), predstavnici  tvrtke Geonatura d.o.o, predstavnici grupe BIOTA j.d.o.o., predstavnici Hrvatskog instituta za biološka istraživanja(HDBI)  i djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije. Tema radionice bila je  inventarizacija staništa strogo zaštićene Natura 2000 vrste ribe crnka (Umbra crameri)  na području Virovitičko – podravske županije i  izrada Akcijskog plana upravljanja u zaštićenim područjima. Sudionici radionice razmotrili su projektne aktivnosti za čiju je uspješnu realizaciju neophodna međusobna suradnja. Dogovoreno je da se što prije krene u provedbu inventarizacije staništa crnke, što trenutno nije moguće jer ne dozvoljavaju vremenske prilike, potvrđeno je održavanje  radionica sa lokalnim ribičima (2 na početku i 2 na kraju)  i predložena dodatna radionica u obliku konzultacija sa svim potrebnim izvještajima sa radionica, te da se za izradu Županijskog Akcijskog plana upravljanja koristi shema Nacionalnog Akcijskog plana upravljanja. Sudionici su radionicu ocijenili uspješnom i iskazali interes da se i ubuduće nastavi sa ovakvom suradnjom.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature