Sastanak sa ugovorenim izvođačima Izrade Akcijskog plana

  • 23/01/2018

U prostorijama Informativno edukativnog centra Dravska priča u Noskovcima održan je sastanak djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i članova grupe Biota j.d.o.o. i Geonatura d.o.o.. Tema sastanka je bila Izrada Akcijskog plana upravljanja strogo zaštićenom Natura 2000 vrstom ribe crnka-Umbra crameri, održavanje radionica sa lokalnim ribičima i uključivanje lokalnog stanovništva u aktivnosti.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature