Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES)

  • 13/11/2017

Danas je u Informativno edukativnom centru-hostelu Dravska priča župan Virovitičko – podravske županije Igor Andrović službeno otvorio Edukativni CITES kutak.

 

Danas je u Informativno edukativnom centru-hostelu Dravska priča župan Virovitičko – podravske županije Igor Andrović službeno otvorio Edukativni CITES kutak. Riječ je o novom edukativnom sadržaju u prostorima Dravske priče, realiziranom u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Upravom za zaštitu prirode, kojim se posjetiteljima želi skrenuti pažnja na postojanje trgovine ugroženim vrstama životinja i biljaka, protiv koje se svi zajedno trebamo boriti.

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) je međunarodni sporazum čiji je cilj sprječavanje nekontrolirane međunarodne trgovine i komercijalnog iskorištavanja ugroženih vrsta, održavanje ekološke ravnoteže unutar populacija vrsta koje su predmet međunarodne trgovine te pružanje pomoći državama potpisnicama Konvencije u postizanju održive trgovine. CITES je skraćenica engleskoga naziva, ali je poznata i kao “Washingtonska konvencija”. Stupila je na snagu 1. srpnja 1975. godine i otada joj je pristupilo ukupno 180 država svijeta, što je čini najšire prihvaćenom međunarodnom konvencijom s područja zaštite prirode.

CITES je uspostavljen kao sustav nadzora međunarodne trgovine zasnovan na postupku izdavanja uvoznih i izvoznih dopuštenja koji se jednoznačno primjenjuje u svim državama potpisnicama.

Europska unija u potpunosti provodi CITES konvenciju od 1. siječnja 1984. Zbog jedinstvenog europskog tržišta odredbe CITES konvencije moraju se jednoznačno primijenjivati u svim državama članicama EU prema odredbama paketa tzv. „EU Wildlife Trade uredbi“, od kojih je trenutno 7 na snazi:

  1. Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97
  2. Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006
  3. Uredba Komisije (EU) br. 100/2008
  4. Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 791/2012
  5. Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 792/2012
  6. Uredba Komisije (EU) br. 578/2013
  7. Uredba Komisije (EU) br. 750/2013

Republika Hrvatska od dana pristupanja Europskoj uniji, tj. od 1. srpnja 2013., u prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama postupa po navedenim uredbama, dok su Zakonom o prekograničnom prometu u trgovini divljim vrstama (NN 94/2013) dodatno definirana provedbena tijela u Republici Hrvatskoj i prekršajne odredbe.

Svaka država potpisnica Konvencije je dužna imenovati tijelo nadležno za izdavanje dopuštenja te jedno ili više savjetodavnih znanstvenih tijela u cilju provođenja odredbi. U Republici Hrvatskoj upravno tijelo nadležno za provedbu CITES konvencije (CITES MA) i izdavanje dopuštenja je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, dok je Državni zavod za zaštitu prirode nadležno znanstveno tijelo (CITES SA).

Za učinkovitu provedbu uredbi i Konvencije potrebna je kontinuirana suradnja svih provedbenih tijela (carina, policija, granična veterinarska i fitosanitarna inspekcija, inspekcija zaštite prirode). Izdavanje dopuštenja i potvrda tek je prvi korak u lancu međunarodne trgovine divljim vrstama, a samo se uz učinkovitu kontrolu i kažnjavanje počinitelja koji krše odredbe Konvencije osigurava postizanje njezinih ciljeva u cijelosti.

Godišnja se vrijednost međunarodne trgovine divljim vrstama procjenjuje se na milijarde američkih dolara, a na nezakonitom tržištu se po godišnjoj zaradi nalazi uz bok trgovini narkoticima, oružjem i ljudima.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature