Border Isn’t Restriction for Developing Skills

  • 28/09/2017

Akronim projekta:
B.I.R.D.S.

Projekt je odobren kroz Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska  2014-2020.

Nositelj projekta je Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić Virovitica, a partneri su Osnovna škola Deak Ferenc Barcs i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Stručnu pomoć prilikom prijave i realizacije projekta osigurala je Razvojna agencija VTA.

Projekt će biti realiziran u periodu 01.09.2017.-30.09.2018. godine, a ukupna vrijednost projekta je 131.771,91 Euro, uz sufinanciranje EU u iznosu od 85 % sredstava.

Projektom se želi prezentirati i promovirati izuzetna biološka raznolikost i vrijednost zaštićenih područja i vrsta uz rijeku Dravu, s naglaskom na zaštitu i očuvanje najmanje europske lastavice, bregunice (Riparia riparia), te educirati najmlađe, ali i sve ostale, o važnosti očuvanja ove Natura 2000 vrste ptica. Kao pokazatelj učinkovitosti, rezultati projekta bit će predstavljeni u Priručniku – “B.I.R.D.S. “, koji će biti primjenjiv i koristan edukativni materijal za buduće generacije.

Dio projektnih aktivnosti će se provoditi u Informativno edukativnom centru-hostelu Dravska priča (4-dnevni program škole u prirodi) za učenike i nastavnike škola koje sudjeluju u projektu, a dio na rijeci Dravi, na području Značajnih krajobraza Jelkuš i Križnica, koji su dio 1. Regionalnog parka proglašenog u RH Mura-Drava, dio europske ekološke mreže Natura 2000 i prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, pod zaštitom UNESCO-a.

Realizacijom projektnih aktivnosti, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, povećati će pristupačnost objektu Informativno edukativnog centra – hostela Dravska priča, osobama s poteškoćama u kretanju, ugradnjom 2. koso podizne platforme u prizemlju objekta, a nabavom „pametne ploče“ stvoriti će se još bolji uvjeti za provedbu edukativnih programa u prostoru Informativno edukativnog centra Dravska priča.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content