Prekogranični program upravljanja planiranim pentalateralnim Rezervatom biosfere Mura–Drava–Dunav pod zaštitom UNESCO – a

  • 15/03/2017

Prekogranični program upravljanja planiranim pentalateralnim  Rezervatom biosfere Mura–Drava–Dunav pod zaštitom UNESCO – a

 Transboundary management programme for the planned 5-country UNESCO Biosphere Reserve “Mura-Drava-Danube”

Akronim: coop MDD

Projekt je odobren kroz  Interreg Danube Transnational  Programme. Ukupni budžet projekta je 2.154.000,00 €, uz sufinanciranje EU od 85 %. Budžet  Javne ustanove je 181.000,00 eura, a nositelj projekta je Međunarodni fond za zaštitu prirode, Ured Austrija (WWW Austrija). Projekt traje  30 mjeseci,  od  01.01. 2017. do 30.06. 2019. godine.

Ciljevi projekta:

– jačanje prekogranične suradnje dionika prostora koji upravljaju zaštićenim područjima ili su njihovi korisnici, s ciljem održivog upravljanja, prezentacije i promocije područja, te podizanja svijesti javnosti o važnosti njegovog očuvanja.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije sudjeluje kao jedan od 11 partnera s područja planiranog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Projektne aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije:

inventarizacija staništa crnke (Umbra crameri) na području VPŽ, izrada Akcijskog plana  očuvanja strogo zaštićene Natura 2000 vrste riba, označavanje info edukativnim tablama najvažnijih staništa

organizacija 5 radionica sa lokalnim stanovništvom i ribičima

izrada priručnika za ribiče

izrada edukativnih bojanki za djecu (tema ribe)

razvoj edukativnog programa „River school”

izgradnja interpretacijske drvene kućice – sojenice

uređenje elemenata Zelenih učionica za provedbu edukativnih aktivnosti

 

 

Partneri na projektu:

WWF Austrija – Svjetska organizacija za zaštitu prirode Austrija

Ured Austrijske pokrajine Styrije, odjel 13 – Okoliš i prostorno planiranje, Odjel za zaštitu prirode

Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode

Općina Velika Polana

Nacionalni park Balaton-felvidéki

Javno poduzeće „Vojvodinašume“

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom         Virovitičko-podravske županije

Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području   Osječko-baranjske županije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-   križevačke županije

WWF Adria – Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti

Pridruženi partneri:

Federalno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, okoliša i upravljanja vodama, Odjel I/8, Nacionalni parkovi, Očuvanje prirode i zaštita vrsta

DANUBEPARKS – mreža zaštićenih područja Dunava

UNESCO Regionalni ured za znanost i kulturu u Europi

Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav

EuroNatur Fondacija

Austrijski nacionalni odbor UNESCO-vog Programa „Čovjek i biosfera“

Ministarstvo za okoliš i prostorno planiranje, Zavod za okoliš, Slovenija

Nacionalni park Dunav-Drava

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije

Javna ustanova Park prirode Kopački rit

Grad Sombor

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature