Ujedinjeni narodi proglasili su 2010. godinu Međunarodnom godinom biološke raznolikosti, s temom „Biološka raznolikost za razvoj“

  • 09/03/2010

Ujedinjeni narodi proglasili su 2010. godinu Međunarodnom godinom biološke raznolikosti, s temom „Biološka raznolikost za razvoj“ (InternationalBiodiversityYear, BiodiversityforDevelopment). Međunarodna zajednica nije uspjela dostići ciljeve postavljeneUjedinjeni narodi proglasili su 2010. godinu Međunarodnom godinom biološke raznolikosti, s temom „Biološka raznolikost za razvoj“ (InternationalBiodiversityYear, BiodiversityforDevelopment). Međunarodna zajednica nije uspjela dostići ciljeve postavljene Konvencijom o biološkoj raznolikosti (ConventiononBiologicalDiversity, CBD) za smanjenje gubitka biološke raznolikosti do 2010. godine, a svi indikatori ukazuju i na povećanje pritisaka koji utječu na život na Zemlji. Biološka raznolikost je naš jedini izvor za mnogobrojna dobra, od hrane i lijekova pa sve do građevnih materijala. Ekosustavi naše planete opskrbljuju nas mnogim nezamjenjivim uslugama; zrak i čista voda, obnavljanje tla, oprašivanje i regulacija klime su samo neke od njih.

Prošle je godine Crveni popis Svjetske udruge za očuvanje prirode (International Union for Conservation of Nature, IUCN) pokazao da za 38% promatranih vrsta postoji opasnost od izumiranja. Zbog ljudskih aktivnosti trenutačna brzina izumiranja vrsta je 1000 puta veća od prirodne.
Republika Hrvatska je s aspekta biološke raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe zahvaljujući svojem specifičnom geografskom položaju na razmeđi nekoliko biogeografskih regija te karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima. Velika raznolikost kopnenih, morskih i podzemnih staništa rezultirala je bogatstvom vrsta i podvrsta sa znatnim brojem endema. Broj poznatih vrsta u Hrvatskoj iznosi oko 38.000 dok je pretpostavljeni broj vrsta znatno veći – od 50.000 do više od 100.000.To je izuzetno visok broj za zemlju relativno male površine. U Hrvatskoj se nalazi značajan dio populacija mnogih vrsta ugroženih na europskom nivou. Ove su vrste vezane uz velika, očuvana područja, za njih karakterističnih staništa. Usprkos visokoj vrijednosti prirode u Hrvatskoj, mnoge njene komponente izrazito su ugrožene. Crveni popis ugroženih vrsta, među analiziranim biljnim i životinjskim skupinama (kralješnjaci, danji leptiri, vretenca, podzemna fauna, koralji, trčci, obalčari, vaskularna flora, lišaji i gljive) navodi 2235 ugroženih svojti.
22. svibnja slavi se Međunarodni dan biološke raznolikosti, a Republika Hrvatska isti dan obilježava i Dan zaštite prirode, kako bi se pridružila svijetu u nastojanjima za očuvanje biološke raznolikosti i unapređenja zaštite prirode. 2010. godina je prilika da se, osim na ovaj datum, i tijekom cijele godine ukaže na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju i općenito u ljudskom postojanju, posebice za zdravlje ljudi i zdravlje čitave planete Zemlje.
Tajništvo Konvencije o biološkoj raznolikosti Ujedinjenih naroda pozvalo je sve države potpisnice na obilježavanje ove važne godine. Povodom obilježavanja Međunarodne godine biološke raznolikosti, Ministarstvo kulture u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode i Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), planira niz medijskih i edukativnih akcija kojima će se promovirati važnost očuvanja biološke raznolikosti i održivog razvoja, te brojna druga prigodna događanja kojima će se predstaviti prirodno bogatstvo i raznolikost Hrvatske.
Više informacija o ovoj temi dostupno je na web-adresi Konvencije o biološkoj raznolikosti posvećenoj Međunarodnoj godini biološke raznolikosti http://www.cbd.int/2010/welcome/. (www.min-kulture.hr)
Podijelite sadržaj

Virovitica Nature