Turistička staza u Voćinu – od parka do srednjevjekovnog grada na brdu

  • 09/03/2010

Na nedavno održanom događaju potpisivanja turističkih potpora s Ministarstvom turizma, sredstva za projekt „Turistička staza u Voćinu – od parka do srednjevjekovnog grada na brdu; dobila je Javna ustanova za zaštitu prirodnih vrijednosti Virovitičko-podravske županijeNa nedavno održanom događaju potpisivanja turističkih potpora s Ministarstvom turizma, sredstva za projekt „Turistička staza u Voćinu – od parka do srednjevjekovnog grada na brdu; dobila je Javna ustanova za zaštitu prirodnih vrijednosti Virovitičko-podravske županije. Cilj navedenog projekta je povezati stari Park u Voćinu sa stazom do starog srednjovjekovnog grada Voćina na brdu te na taj način omogućiti prilaz i razgledavanje ostataka srednjevjekovnog grada. Ovakav infrastrukturni turistički objekt obogatiti će turističku ponudu Virovitičko-podravske županije, općine Voćin, ne samo kao poznatog Marijanskog svetišta već i jednih od „ulaznih vrata“ u obližnji Park prirode Papuk – Geopark papuk. Inače, tijekom 2007. godine na poticaj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije i Općine Voćin, a uz pomoć Hrvatskih šuma d.o.o. – šumarije Voćin načinjena je hortikulturna analiza stanja parka te doznaka i uklanjanje stabala koja su bila podložna nekontroliranom rušenju tj. onih koja su ugrožavala ljude i imovinu u parku. Tako su stvoreni osnovni uvjeti za provedbu predloženog projekta tj. izgradnje i uređenja Voćinske turističke staze. Prije same izgradnje poučne staze valorizirati će se i analizirati prirodne i kulturno povijesne osobitosti Voćinskog parka, Starog grada Voćina i njihove neposredne okolice. Na osnovi prikupljenih podataka, analiza i skica izraditi će se trasa staze,  položaji stajališta na stazi te potrebna dodatna oprema staze (klupe, koševi za smeće i slično). Također, isplanirati će se i smještaj sjenica, stepenica (uspon prema Starom gradu), mostića i slično. Prema izrađenoj dokumentaciji  nabaviti će se materijal za izgradnju stepenica i mostića (drvo) te nabaviti parkovni elementi (drveno dječje igralište, klupe,…)…

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature