Šumica Turski grad kod Slatine postala novo zaštićena prirodna vrijednost u kategoriji – park-šuma

  • 09/03/2010

Ministar kulture Božidar Biškupić potpisao je Rješenje o preventivnoj zaštiti za područje šumice „Turski grad“ kod Slatine, te je navedeno područje, prema tome, postalo novo zaštićena prirodna vrijednost u kategoriji Park šume. Inače, u 2008. godini, Ministarstvo kulture je donijelo Rješenje Ministar kulture Božidar Biškupić potpisao je Rješenje o preventivnoj zaštiti za područje šumice „Turski grad“ kod Slatine, te je navedeno područje, prema tome, postalo novo zaštićena prirodna vrijednost u kategoriji Park šume. Inače, u 2008. godini, Ministarstvo kulture je donijelo Rješenje o preventivnoj zaštiti područja rijeke Mure i Drave u kategoriji regionalnog parka. Navedena odluka donesena je u veljači 2008. godine. Stručnu podlogu za navedeno područje, izradio je Državni zavod za zaštitu prirode, a to je područje ujedno i područje Nacionalne ekološke mreže. Izradu stručne podloge za zaštitu šumice Turski grad kod Slatine su na inicijativu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije zajednički financirali navedena Javna ustanova i Grad Slatina. Nakon izrađene stručne podloge za zaštitu, Javna ustanova je pokrenula postupak zaštite. Državni zavod za zaštitu prirode je pozitivno ocijenio stručnu podlogu i dao stručno obrazloženje s prijedlogom kategorije zaštite „park-šuma“. Konačno, ministar Biškupić je potpisao Rješenje o preventivnoj zaštiti. U Rješenju o Šumici „Turski grad“ između ostalog stoji: … „Šumica “Turski grad”predstavlja područje iznimnih krajobraznih vrijednosti, čiji glavni krajobrazni element čini dobro očuvana sastojina hrasta lužnjaka, koja čini oazu u okolnom poljoprivrednom području, te predstavlja cjelinu prepoznatljivog tipa nizinskog krajobraza Virovitičko-podravske županije“… Prema tome, Park šuma „Turski grad“ se upisuje u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske. Zakon o zaštiti prirode se u potpunosti primjenjuje na područja pod preventivnom zaštitom. Nakon tri godine preventivne zaštite,  Ministarstvo donosi konačno rješenje o zaštiti.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature