Od 15. lipnja javni uvid u prijedlog proglašenja zaštite lokaliteta „Turski grad“ kod Slatine u kategoriji park šume

  • 09/03/2010

Lokalitet šumica „Turski grad“ kod Slatine na administrativnom području grada Slatine, predstavlja područje iznimnih krajobraznih vrijednosti , čiji glavni krajobrazni element čini dobro očuvana sastojina hrasta lužnjaka, koja čini oazu u okolnom poljoprivrednom području te Lokalitet šumica „Turski grad“ kod Slatine na administrativnom području grada Slatine, predstavlja područje iznimnih krajobraznih vrijednosti , čiji glavni krajobrazni element čini dobro očuvana sastojina hrasta lužnjaka, koja čini oazu u okolnom poljoprivrednom području te predstavlja cjelinu prepoznatljivog tipa nizinskog krajobraza Virovitičko-podravske županije. Tijekom 2007. godine pokrenuta je inicijativa da se navedeni lokalitet stavi pod zaštitu te je u tu svrhu do danas, izrađena stručna studija za zaštitu lokaliteta te je dobiveno stručno obrazloženje i mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode RH s prijedlogom zaštite ovog lokaliteta u kategoriji park šume. Na temelju ovih dokumenata je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske 26. studenog prošle godine donijelo Rješenje o preventivnoj zaštiti šume „Turski grad“ u kategoriji park šume, čime su se stekli uvjeti za nastavak daljnjih aktivnosti u cilju stavljanja pod trajnu zaštitu ovog lokaliteta. Osim toga, Poglavarstvo Virovitičko-podravske županije, pokrenulo je postupak trajne zaštite lokaliteta. Odluku o stavljanju pod trajnu zaštitu donosi Skupština Virovitičko-podravske županije nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode odnosno javnog uvida za proglašenje zaštite. Predlagač akta o proglašenju zaštićenog područja je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije. Tako će od 15. lipnja do 15. srpnja trajati javni uvid u prijedlog proglašenja zaštite lokaliteta „Turski grad“ kod Slatine u kategoriji park šume. Kartografska i ostala dokumentacija ( stručna podloga za zaštitu, stručno obrazloženje DZZP, Rješenje Ministarstva kulture o preventivnoj zaštiti, Zaključak Poglavarstva o pokretanju postupka zaštite , kao i prijedlog Izjave Skupštine županije o osiguranim sredstvima za upravljanje.…) može se pregledati u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije: T. Masaryka 6 ( drugi kat, zgrada Crvenog križa ) svakim radnim danom od (15. lipnja do 15. srpnja) 2009. godine od 7 do 15 sati.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature