Očevid službenika Ministarstva regionalnog razvoje, šumarstva i vodnog gospodarstva u Arboretumu Lisičine

  • 09/03/2010

Službenik novonastalog Ministarstva regionalnog razvoje, šumarstva i vodnog gospodarstva obišao je Arboretum Lisičine, a radi zakonom propisanog postupka davanja suglasnosti za zaštitu. Razlog dolaska je davanje  davanja suglasnosti za zaštitu Arboretuma Lisičine. Naime, krajem 2006. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko – podravske županije, pokrenula je aktivnosti za zaštitu Arboretuma Lisičine. Nakon prikupljene sve dokumentacije i dobivene suglasnosti Ministarstva kulture za zaštitu u kategoriji Park šume, potrebna je još i suglasnost Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Iz toga razloga je Iz toga razloga je dr.sc. Tono Kružić, službenik dotičnog ministarstva obišao Arboretum Lisičine. Uskoro se očekuje i pozitivno mišljenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, nakon čega slijedi objava u javnom glasilu prijedloga za zaštitu , javna rasprava i proglašenje zaštite od strane skupštine Virovitičko – podravske županije. Obilaskom Arboretuma, bile su vidljive aktivnosti Hrvatskih šuma ( čišćenje , obilježavanje drveća i grmlja…), a inače, u 2007. godini, Hrvatske šume, Uprava šuma Našice su financirale geodetsku snimku užeg područja Arboretuma Lisičine. Istodobno su otpočeli radovi na inventarizaciji tj. determinaciji i obilježavanju biljaka u arboretumu pod stručnim vodstvom dr.sc. Marilene Idžojtić sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu, sa kojim su Hrvatske šume i za 2008. godinu potpisale sporazum o suradnji u obnovi Arboretuma Lisičine. Tijekom 2008. godine  predviđa se završetak determinacije biljaka i obilježavanje biljaka na terenu kao i daljnji radovi na održavanju staza, klupa, mostova u svrhu primanja posjetitelja.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature

Skip to content