Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima postavila table iz projekta Green belt

  • 09/03/2010

Na području općine Pitomača (Križnica) i općine Sopje (kod kupališta), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko – podravske županije, postavila je table iz projekta „Green belt – Zeleni pojas“. Projekt je ostvaren iz programa INTERREG IIIB CADSESNa području općine Pitomača (Križnica) i općine Sopje (kod kupališta), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko – podravske županije, postavila je table iz projekta „Green belt – Zeleni pojas“. Projekt je ostvaren iz programa INTERREG IIIB CADSES, a radi se ozaštiti i vrednovanju najdužeg sustava staništa u Europi“ sufinanciran je u Hrvatskoj kroz program CARDS Europske Unije. Provoditelj projekta je Državni zavod za zaštitu prirode. Zeleni pojas je inicijativa koja želi granicu bivšeg Istočnog i Zapadnog bloka jedne od svjetskih simbola ljudske podjele pretvoriti u simbol budućeg očuvanja prirode u Europi i održivog prekograničnog razvoja. Green Belt želi stvoriti okosnicu buduće ekološke mreže koja će se protezati od Barentsovog do Crnog mora, obuhvaćajući pritom neka od najvrjednijih staništa za očuvanje biološke raznolikosti gotovo svih bio-geografskih regija Europe. Hrvatski dio zelenog pojasa proteže se duž granice Republike Hrvatske i Republike Mađarske, a u širem smislu obuhvaća područja duž rijeka Mure, Drave, i Dunava. Ove rijeke koje se protežu kroz šest sjevernih hrvatskih županija predstavljaju jedan od posljednjih očuvanih doprirodnih nizinskih tokova u srednjoj Europi a rijeka Dunav zajedno s Dravom omeđuje svjetski poznato poplavno područje Kopačkog rita koje je također i Ramsarsko područje.  Aktivnosti INTERREG IIIB CADSES projekta Green Belt u kojem je sudjelovalo 17 partnera iz osam srednje-europskih zemalja bile su vezane uz analizu sustava staništa, analize i razvoj prirodi bliskog prometa (biciklističke staze) i posjećivanja, te pripremu materijala za promociju ideje Zelenog pojasa. U segmentu koji se odnosio na prometne aktivnosti su uključile analizu mogućnosti za razvoj biciklističkih staza koje bi objedinile elemente vezane uz prirodne vrijednosti i povijest Željezne zavjese. Prethodne studije su izradili Ivan Grlica (NVU Prirodoslovno društvo Drava) i Boris Mađerić (stručni suradnik TZ Pitomača). Detaljnu pilot projekt studiju  za odabrani prostor između Pitomače i Sopja izradio je Ivan Grlica, a vezano uz ovu aktivnost uspostavljena je i suradnja s odgovarajućim ustanovama Virovitičko podravske županije: Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽ; Razvojne agencije Virovitičko-podravske županije VIDRA-e; Služba za europske integracije VPŽ. Pilot projekt studija je opisala trasu, vrijedne sadržaje i dala prijedlog edukativno informativnih tabli. Navedeno područje između Pitomače i Sopja uz prirodne i kulturne vrijednosti sadrži i zanimljive napuštene tornjeve za promatranje graničnog pojasa  preostale iz vremena „tzv. tvrde granice“ s Istočnim blokom koje je moguće prenamijeniti u objekte za posjetitelje. Izrada tabli financirana je kroz nacionalno praćenje ovog projekta. Radi se o četiri samostojeće table čvrste konstrukcije od prirodnih materijala s apliciranim informativno edukativnim sadržajima u boji otporne na atmosferske uvjete.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature